Thức ăn

TEB B 3.3LB ( 1.5kg )

280.000₫

Teb J mix 80gr

29.000₫
- 31%

TEB ONLY 80gr

24.000₫ 35.000₫
- 86%

TEB A serie bổ xung đông khô (250gr)

50.000₫ 360.000₫

Mister Donut VC1 6,8kg

950.000₫
- 11%

TEB C9 Male 4.4LB ( 2 kg )

320.000₫ 360.000₫
- 12%

TEB BC5 INDOOR 22LB ( 10kg )

1.400.000₫ 1.600.000₫
- 12%

TEB BC1 KITTEN 22LB ( 10 kg )

1.500.000₫ 1.700.000₫
- 8%

TEB M7 PROFESSIONAL BEAUTY 12LB ( 5.4kg )

1.300.000₫ 1.410.000₫
- 8%

TEB M2 WEIGHT GAIN & NUTRITION 4.4LB ( 5.4kg )

1.300.000₫ 1.410.000₫
- 8%

TEB M8 GASTROINTESTINAL DIGESTION 4.4LB ( 2kg )

490.000₫ 530.000₫
- 8%

TEB M7 PROFESSIONAL BEAUTY 4.4LB ( 2kg )

490.000₫ 530.000₫