Thức ăn

TEB B 19.8LB ( 9kg )

1.550.000₫

Hạt Mềm Petkit

180.000₫

TEB X8 ( 12kg )

1.150.000₫

TEB X9 ( 12kg )

1.150.000₫

Mister Donut VD2 12kg

1.800.000₫

TEB A serie bổ xung đông khô 6,8kg

1.050.000₫

TEB B 3.3LB ( 1.5kg )

290.000₫

Teb J mix 80gr

30.000₫
- 31%

TEB ONLY 80gr

24.000₫ 35.000₫
- 86%

TEB A serie bổ xung đông khô 250gr

50.000₫ 360.000₫

Mister Donut BVC1 6,8kg

950.000₫
- 11%

TEB C9 Male 4.4LB ( 2 kg )

320.000₫ 360.000₫